ครั้งแรกในเชียงราย (2011)

http://www.youtube.com/watch?v=Zr4kNseyqdQ

หนังสั้นเรื่อง ครั้งแรกในเชียงราย รางวัลชมเชย หนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงราย เนื่องในโอกาสครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงราย ปี 2554

Producer / Director /Director of photography :  Sindy
Edit : Mad dog

Copyright © 2019. All rights reserved.