ความทรงจำที่จางหาย (2012)

รางวัลชมเชย ประกวดหนังสั้นหัวข้ออยากจำกลับลืม อากลืมกลับจำ ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (2012)

หนังสั้น : ความทรงจำที่จางหาย ความยาว : 10.21 min
Director & Screen play : Sindy
Cast : วาสนา ชลากร , อนุพงษ์ มีลอด , ดช.สหัสวัต ว่องสัธนพงษ์ , มาลาริน บุนนาค
ประสานงาน/จัดการกอง/สเลท : พรรณนเรศ รุจิระนันท์
กำกับภาพ : ณัฐพล เนียมกลั่น
จัดแสง : ปริย อิศรวิริยะกุล
บันทึกเสียง : สุจินดา บุญช่วย
ลำดับภาพ : ณัฐกมล พนมนนัทกิจ
Special thanks : คุณชูพงษ์ พรอินทร์ , บ้านหลังนี้ , BLOCK SHOT , คุณจุฑารัตน์ รุจิระนันท์
Scroll : Yann Tiersen-Mother Will Die”,  EMI

Copyright © 2019. All rights reserved.