Short film : ครั้งแรกในเชียงราย (2011)

[vimeo]https://vimeo.com/92244462[/vimeo]

หนังสั้นเรื่อง ครั้งแรกในเชียงราย รางวัลชมเชย หนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงราย เนื่องในโอกาสครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงราย ปี 2554

Producer / Director /Director of photography :  Sindy
Edit : Mad dog