เพลงสรรเสริญ (Thai-Sub)

เพลงสรรเสริญ (Thai-Sub) 2012
Production House : 44degrees
Director : Sindy