เพลงสรรเสริญ (Thai-Sub)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7jCGXd4IRSA[/youtube]

เพลงสรรเสริญ (Thai-Sub) 2012
Production House : 44degrees
Director : Sindy